Compliance Resources

Compliance Resources

Rola CBC FP CANTS PGC-Virtus MRT ACC CC
Księża, Diakoni i Seminarzyści  
Pracownicy (Kuria, Agencje oraz Parafie)        
Pracownicy Szkół [Certyfikowani, Nie-Certyfikowani]  
DREs/CREs, Katecheci, Duszpasterze Młodych, Trenerzy    

Wolontariusze w szkołach, harcerze, oraz na parafiach, którzy służą dzieciom i młodym

     

 

SPRAWDZANIE PRZESZŁOŚCI KRYMINALNEJ 

Tytuł Opis Wzmianki dodatkowe, oraz wymogi
CBC – PRACOWNICY

Elektroniczne Sprawdzanie Przeszłości Kryminalnej Dla Pracowników
Prosimy elektronicznie wypełnić aplikację eApps przed spełnieniem kolejnych wymogów

 • Sprawdzanie przeszłości kryminalnej pracowników jest dokonywane przez eApps.
FP Odciski Palców przez Accurate Biometrics
 • Pracownicy szkół muszą się poddać elektronicznemu badaniu odcisków palców w ciągu trzech dni roboczych od dnia zatrudnienia, po uprzednim wypełnieniu aplikacji eApps.
 • Badania odcisków palców muszą zostać dokonane przez Accurate Biometrics. Badania odcisków palców dokonane w innym celu nie będą akceptowane.
CANTS

Formularz CANTS

 • Wypełnić i przesłać formularz w momencie zatrudnienia, a następnie przesyłać corocznie.
CBC – WOLONTARIUSZE  Elektroniczne Sprawdzanie Przeszłości Kryminalnej Dla Wolontariuszy
Prosimy zarejestrować się na stronie Virtus przed spełnieniem kolejnych wymogów. 
 • Sprawdzanie przeszłości kryminalnej pracowników jest dokonywane przez Virtus.

 

SZKOLENIA

Tytuł Opis Wzmianki dodatkowe, oraz wymogi
PGC-VIRTUS

VIRTUS/CHRONIĄC DZIECI BOŻE dla dorosłych

 • Wszyscy uczestnicy powinni zarejestrować się na www.Virtusonline.org.
 • Należy odbyć szkolenie w ciągu 60 dni od daty zatrudnienia.
MRT Szkolenie Dla Zobowiązanych do Zgłaszania
 • Należy zarejestrować się na szkolenie na stronie: https://mr.dcfstraining.org/UserAuth/Login!loginPage.action
 • Cały Personel Szkolny, oraz Kler należą do grupy Zobowiązanych do Zgłaszania na podstawie prawa stanowego i muszą posiadać wypełniony formularz CANTS22 (dla Kleru CANTS-22A) w teczce personalnej.
 • Należy odbyć szkolenie w ciągu 60 dni od daty zatrudnienia. Personel szkolny musi odbyc ponowne szkolenie co 5 lat.
ACC

Archidiecezjalny Regulamin Postępowania

 • Przeczytać i podpisać w momencie zatrudnienia.

 

Additional Training for Clergy only

Tytuł Opis Wzmianki dodatkowe, oraz wymogi
CC

Krytyczne Rozmowy

 • Dostępne dla księży i diakonów zarówno na pozycjach parafialnych jak i administracyjnych.

 

WSZYSCY PRACOWNICY ZATRUDNIENI PRZEZ ARCHIDIECEZJE/PARAFIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ POWYŻSZE WYMOGI, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY DANY PRACOWNIK PRACUJE Z DZIEĆMI/MŁODYMI, ORAZ BEZ WZGLĘDU NA POZYCJĘ LUB ILOŚĆ GODZIN,KTÓRE PRACOWNIK PRACUJE.
NIE DOTYCZY PRACOWNIKÓW PONIŻEJ 18-GO ROKU ŻYCIA.

OFFICE FOR THE PROTECTION OF CHILDREN & YOUTH COMPLIANCE GUIDELINES AND TRAINING CHART
*Because they cannot meet compliance requirements, no one under the age of 18 may be in a supervisory role or responsible for other minors*

Click here to view the PDF

Role CBC FP CANTS PGC-Virtus MRT ACC CC
Priests, Deacons & Seminarians  
All Employees of Pastoral Center, Parishes & Agencies   (✓)    
School Employees [Certified & Non-certified]  
DREs/CREs, Catechists, SPRED Volunteers,
Youth Ministers, Coaches, Scouts
   

School Volunteers, and All Parish
Volunteers Who Minister to Children and/or Youth

     

 

Background Checks

What How Details
CBC (CLERGY & EMP.)

Clergy and Employee Online Criminal History
Check Please create an online eApps application before completing other compliance requirements.

 • Employee criminal history checks are created and run through eApps. Clergy checks are through eApps.
FP Accurate Biometrics
 • School employees must submit to digital fingerprinting within three business days of hire, after completing the eApps online criminal background check.
 • Fingerprinting must be done through Accurate Biometrics for the Archdiocese of Chicago. Fingerprinting done for any other purposes cannot be accepted.
CANTS

English CANTS Form

Spanish CANTS Form

 • Must be completed and submitted at the time of hire, and then annually. (For employees who do not work with children, CANTS form is required only at time of hire.)
CBC (VOL.) Volunteer Online Criminal History Check Please create an online Virtus account before completing other compliance requirements
 • Volunteer criminal history checks are created and run through Virtus.

 

Training

Title Descriptor Fine Print and Action Items
PGC-VIRTUS

VIRTUS/Protecting God’s Children for Adults

 • Participants must pre-register at www.Virtusonline.org.
 • Training must be completed within 60 days of being hired.
MRT Mandated Reporter Training
 • Participants must register for training at https://mr.dcfstraining.org.
 • All school employees and clergy are Mandated Reporters by State law, and must have a signed CANTS-22 (CANTS-22A for clergy) in personnel file. 
 • Training must be completed within 60 days of being hired. Recertification every five years for school personnel.
ACC

Code of Conduct

 • Must be read and signed at time of hire.

 

Additional Training for Clergy only

Title Descriptor Fine Print and Action Items
CC

Critical Conversations

 • CC is for priests and deacons in ministry or administration.

Community Resources
English | Español | Polski

ALL EMPLOYEES WHO ARE ON AN ARCHDIOCESAN PAYROLL MUST HAVE COMPLIANCE REGARDLESS OF WHETHER OR NOT THE EMPLOYEE WORKS WITH CHILDREN OR YOUTH OR THE NUMBER OF HOURS WORKED OR THE POSITION HELD