Compliance Resources

Wytyczne Postepowania

Biuro Ochrony Dzieci i Młodzieży

Tabela wytycznych bezpiecznego środowiska – lipiec 2023 r.
Okres zgodności: 1 lipca 2023 r. – 30 czerwca 2024 r.

FUNKCJA CBC FP CANTS 689 PGC i KPA lub VAT MRT & CANTS 22/A ASB
Duchowni: księża i diakoni  
Kandydaci do święceń (seminarzyści i odbywający formację diakonatu)  
Wszyscy pracownicy centrów archidiecezji, parafii i innych agencji   (✓)*  
Pracownicy szkół (certyfikowani i niecertyfikowani)
DREs/CREs, katecheci, wolontariusze SPRED pracujący z nieletnimi, duszpasterze młodych, trenerzy, liderzy skautów  

Wolontariusze pracujący w szkołach i wszystkich parafiach, którzy posługują dzieciom i młodzieży

 

Duszpasterze osób dorosłych wymagających szczególnej troski (wolontariusze SPRED, duszpasterze chorych, osoby odwiedzające szpitale itp.)

  (✓)* ✓(VAT)  

Pracownicy poza archidiecezjalni/ wolontariusze/ wykonawcy zleceń+ nauczyciele uczniów

       

Pracownicy młodociani

      ✓ (HT)    


+ Parafia/Szkoła musi mieć umowę z działem prawnym dla sprzedawców zewnętrznych.

WSZYSCY DUCHOWNI, PRACOWNICY I WOLONTARIUSZE MUSZĄ UTWORZYĆ SWOJE KONTO VIRTUS NA STRONIE VIRTUS ONLINE

CBC: Kontrola historii kryminalnej na podstawie imienia i nazwiska dokonana przez Virtus online jako element procesu rejestracji. Kontrole powtarzane są co trzy lata przez Virtus (Polisa 603.2)

FP: Badanie odcisków palców przekazane za pośrednictwem firmy Accurate Biometrics jako usługi dla Archidiecezji Chicago. Pracownicy szkół nie mogą rozpocząć pracy do momentu przedstawienia szkole aktualnego zaświadczenia o złożeniu odcisków palców. Szkoły zapewnią niezbędne formularze.

System Śledzenia Nadużyć i Zaniedbań Wobec Dzieci (CANTS) 689: Doroczna kontrola centralnego rejestru Departamentu Usług dla Dzieci i Rodziny.
* Wymagane jednorazowo dla pracowników, którzy nie pracują z dziećmi. (Polisa 603.5)

Formularz CANTS 689 w języku angielskim
Formularz CANTS 689 w języku hiszpańskim

PGC: Sesja szkoleniowa Chroniąc Dzieci Boże (Protecting God’s Children). Zarejestruj się i ukończ sesje w ciągu pięciu dni od momentu rozpoczęcia pracy lub wolontariatu. (Polisa 603.3)

KPA: Sesja szkoleniowa Virtus Dotrzymując Obietnicę (Keeping the Promise Alive) trzyletni program re-certyfikacji realizowany online przez Virtus. Sesje muszą zostać ukończone w ciągu pięciu dni od momentu ich rozpoczęcia. (Polisa 603.7)

VAT: Szkolenie internetowe Virtus Dorośli Wymagający Szczególnej Troski (Virtus’s Vulnerable Adult Training) dla osób, które służą wyłącznie osobom dorosłym wymagającym szczególnej troski. Zastępuje szkolenie PGC.

HT: Zdrowe relacje dla nastolatków. Szkolenie dostosowane do wieku małoletnich pracowników.

MRT: Szkolenie obowiązkowe na stronie Szkoleń Stanu IL. Ponowna certyfikacja co trzy lata, w tym ponowne podpisanie Formularza Potwierdzenia (CANTS 22 lub CANTS 22A dla duchownych). Certyfikaty i podpisane formularze powinny być przechowywane w aktach. (Polisa 603.6 y 603.7)

English CANTS 22 Form
English CANTS 22A (Clergy)
Spanish CANTS 22 Form
Spanish CANTS 22A (Clergy)

ASB: Archidiecezjalny Kodeks Postępowania dla Personelu Kościelnego Pracującego z Nieletnimi i Dorosłymi Wymagającymi Szczególnej Troski (dawniej Code of Conduct). Musi być przeczytany i podpisany w momencie zatrudnienia, a także potwierdzany corocznie przez system Virtusa. (Polisa 603.4)
Archdiocesan Standards of Behavior (English)
Estándares de Comportamiento Arquidiocesanos (Español)
Archidiecezjalne standardy zachowania (polski)

Szkolenia dla uczniów: Wszystkim uczniom na wszystkich poziomach nauczania, zarówno w szkole, jak i w programie nauczania religii, należy zaoferować szkolenie dotyczące samoobrony przed wykorzystywaniem seksualnym. (Polisa 603.7)

Osoby poniżej 18 roku życia nie są w stanie dopełnić wymogów wynikających z przepisów, w związku z tym nie powinny pełnić funkcji nadzorujących lub zarządzających nieletnimi. Jeśli jednak są zatrudnieni, nieletni muszą założyć konto Virtus na stronie virtusonline.org, aby otrzymać odpowiednie szkolenie.

Przestrzeganie zasad bezpiecznego środowiska jest warunkiem zatrudnienia i służby w charakterze wolontariusza , a wymagane procedury muszą zostać dopełnione przed datą rozpoczęcia pracy. Wszystkie zapisy dotyczące dopełnienia przepisów muszą być przechowywane w bazie danych Virtus. Należy je umieścić w raporcie dorocznego audytu. (Polisa 603.1)