Compliance Resources

Wytyczne Postepowania

BIURO OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY WYTYCZNE POSTĘPOWANIA
* Żadna osoba poniżej 18-go roku życia nie może być na pozycji na której byłaby odpowiedzialna za innych nieletnich.*

Rola CBC FP CANTS PGC-Virtus MRT ACC CC
Księża, Diakoni i Seminarzyści  
Pracownicy (Kuria, Agencje oraz Parafie)        
Pracownicy Szkół [Certyfikowani, Nie-Certyfikowani]  
DREs/CREs, Katecheci, Duszpasterze Młodych, Trenerzy    

Wolontariusze w szkołach, harcerze, oraz na parafiach, którzy służą dzieciom i młodym

     

 

SPRAWDZANIE PRZESZŁOŚCI KRYMINALNEJ 

Tytuł Opis Wzmianki dodatkowe, oraz wymogi
CBC – PRACOWNICY

Elektroniczne Sprawdzanie Przeszłości Kryminalnej Dla Pracowników
Prosimy elektronicznie wypełnić aplikację eApps przed spełnieniem kolejnych wymogów

 • Sprawdzanie przeszłości kryminalnej pracowników jest dokonywane przez eApps.
FP Odciski Palców przez Accurate Biometrics
 • Pracownicy szkół muszą się poddać elektronicznemu badaniu odcisków palców w ciągu trzech dni roboczych od dnia zatrudnienia, po uprzednim wypełnieniu aplikacji eApps.
 • Badania odcisków palców muszą zostać dokonane przez Accurate Biometrics. Badania odcisków palców dokonane w innym celu nie będą akceptowane.
CANTS

Formularz CANTS

 • Wypełnić i przesłać formularz w momencie zatrudnienia, a następnie przesyłać corocznie.
CBC – WOLONTARIUSZE  Elektroniczne Sprawdzanie Przeszłości Kryminalnej Dla Wolontariuszy
Prosimy zarejestrować się na stronie Virtus przed spełnieniem kolejnych wymogów. 
 • Sprawdzanie przeszłości kryminalnej pracowników jest dokonywane przez Virtus.

 

SZKOLENIA

Tytuł Opis Wzmianki dodatkowe, oraz wymogi
PGC-VIRTUS

VIRTUS/CHRONIĄC DZIECI BOŻE dla dorosłych

 • Wszyscy uczestnicy powinni zarejestrować się na www.Virtusonline.org.
 • Należy odbyć szkolenie w ciągu 60 dni od daty zatrudnienia.
MRT Szkolenie Dla Zobowiązanych do Zgłaszania
 • Należy zarejestrować się na szkolenie na stronie: https://mr.dcfstraining.org/
 • Cały Personel Szkolny, oraz Kler należą do grupy Zobowiązanych do Zgłaszania na podstawie prawa stanowego i muszą posiadać wypełniony formularz CANTS22 (dla Kleru CANTS-22A) w teczce personalnej.
 • Należy odbyć szkolenie w ciągu 60 dni od daty zatrudnienia. Personel szkolny musi odbyc ponowne szkolenie co 5 lat.
ACC

Archidiecezjalny Regulamin Postępowania

 • Przeczytać i podpisać w momencie zatrudnienia.

 

DODATKOWE SZKOLENIA TYLKO DLA KLERU

Tytuł Opis Wzmianki dodatkowe, oraz wymogi
CC

Krytyczne Rozmowy

 • Dostępne dla księży i diakonów zarówno na pozycjach parafialnych jak i administracyjnych.

 

WSZYSCY PRACOWNICY ZATRUDNIENI PRZEZ ARCHIDIECEZJE/PARAFIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ POWYŻSZE WYMOGI, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY DANY PRACOWNIK PRACUJE Z DZIEĆMI/MŁODYMI, ORAZ BEZ WZGLĘDU NA POZYCJĘ LUB ILOŚĆ GODZIN,KTÓRE PRACOWNIK PRACUJE.
NIE DOTYCZY PRACOWNIKÓW PONIŻEJ 18-GO ROKU ŻYCIA.