Compliance Resources

Wytyczne Postepowania

Biuro Ochrony Dzieci i Młodzieży

WYTYCZNE POSTĘPOWANIA ZGODNEGO Z PRZEPISAMI I TABELA SZKOLENIA
*OSOBY, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18-ROKU ŻYCIA NIE SPEŁNIAJĄ WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYTYCZNYCH, STĄD NIE MOGĄ PEŁNIĆ FUNKCJI, W KTÓREJ BYŁBY ODPOWIEDZIALNE ZA

FUNKCJA CBC FP CANTS PGC-Virtus MRT ACC CC
Księża, diakoni i seminarzyści  
Wszyscy pracownicy centrów archidiecezji, parafii i innych agencji   (✓)    
Pracownicy szkół [certyfikowani, niecertyfikowani]  
DREs/CREs, katecheci, wolontariusze SPRED, duszpasterze młodych, trenerzy, skauci    

Wolontariusze pracujący w szkołach i wszystkich parafiach, którzy posługują dzieciom i młodzieży

     

 

SPRAWDZANIE PRZESZŁOŚCI KRYMINALNEJ 

Co Jak Szczegóły
CBC (DUCHOWNI I PRACOWICY)

Elektroniczne sprawdzanie przeszłości kryminalnej – duchownych i pracowników

Prosimy o stworzenie w Internecie aplikacji Apps przed
wypełnieniem innych wymaganych formularzy.  

 • Sprawdzenie historii kryminalnej pracowników jest przeprowadzane za pomocą eApps. Sprawdzenie historii kryminalnej księży odbywa się za pośrednictwem eApps.
FP

SZKOŁA, DO KTÓREJ SKŁADASZ APLIKACJĘ DOSTARCZY KONIECZNE FORMULARZE DLA ZŁOŻENIA ODCISKÓW PALCÓW

 
 • Pracownicy szkół muszą przejść elektroniczne badanie odcisków palców w ciągu trzech dni roboczych od dnia zatrudnienia, po uprzednim wypełnieniu aplikacji eApps w Internecie.
 • Odciski palców muszą być złożone za pośrednictwem firmy Accurate Biometrics wykonującej tę usługę dla Archidiecezji Chicago. Odciski palców wykonane dla innych celów nie będą akceptowane
CANTS

Formularz CANTS po angielsku

Formularz CANTS po hiszpańsku

 

 • Musi być wypełniony i przesłany w momencie zatrudnienia,
  a następnie corocznie. (Dla pracowników, którzy nie pracują
  z dziećmi, wypełnienie formularza CANTS jest wymagane jedynie w momencie zatrudnienia.)

CBC
(Wolont.) 

Sprawdzenie historii kryminalnej wolontariuszy w Internecie.

Prosimy o stworzenie w Internecie konta Virtus przed wypełnieniem innych wymaganych formularzy.  

 • Sprawdzenie historii kryminalnej wolontariuszy odbywa się za pośrednictwem Virtus.

 

SZKOLENIA

Tytuł Opis Wzmianki dodatkowe, oraz wymogi
PGC-VIRTUS

VIRTUS/Chroniąc dzieci Boże dla dorosłych

 • Uczestnicy powinni zarejestrować się na www.Virtusonline.org
 • Szkolenie musi być ukończone w ciągu 60 dni od daty zatrudnienia. 
MRT

Szkolenie obowiązkowe 

 • Uczestnicy powinni zarejestrować się na trening pod adresem: 
  https://mr.dcfstraining.org/
 • Wszyscy pracownicy szkół i duchowni, zgodnie z prawem stanowym, są zobowiązani, by w ich aktach osobowych znajdował się podpisany formularz CANTS-22 (CANTS-22A dla duchownych)
 • Szkolenie musi być ukończone w ciągu 60 dni od daty zatrudnienia. Ponowna certyfikacja co 5 lat dla personelu szkół. 
ACC

Kodeks postępowania arc

 • Musi być przeczytany i podpisany w momencie zatrudnienia

 

DODATKOWE SZKOLENIA TYLKO DLA KLERU

Tytuł Opis Wzmianki dodatkowe, oraz wymogi
CC

Krytyczne Rozmowy

 • CC dla księży i diakonów pełniących posługi lub funkcje administracyjne. 

 

WSZYSCY PRACOWNICY ZATRUDNIENI PRZEZ ARCHIDIECEZJE/PARAFIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ POWYŻSZE WYMOGI, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY DANY PRACOWNIK PRACUJE Z DZIEĆMI/MŁODYMI, ORAZ BEZ WZGLĘDU NA POZYCJĘ LUB ILOŚĆ GODZIN,KTÓRE PRACOWNIK PRACUJE.
NIE DOTYCZY PRACOWNIKÓW PONIŻEJ 18-GO ROKU ŻYCIA.