Compliance Resources

Wytyczne Postepowania

Biuro Ochrony Dzieci i Młodzieży

Tabela wytycznych dotyczących bezpiecznego środowiska, lipiec 2022 r.

FUNKCJA CBC FP CANTS 689 PGC i KPA lub VAT MRT & CANTS 22/A ASB CC
Duchowni: księża i diakoni  
Kandydaci do święceń (seminarzyści i odbywający formację diakonatu)    
Wszyscy pracownicy centrów archidiecezji, parafii i innych agencji   (✓)*    
Pracownicy szkół (certyfikowani i niecertyfikowani)  
DREs/CREs, katecheci, wolontariusze SPRED pracujący z nieletnimi, duszpasterze młodych, trenerzy, liderzy skautów    

Wolontariusze pracujący w szkołach i wszystkich parafiach, którzy posługują dzieciom i młodzieży

   

Duszpasterze osób dorosłych wymagających szczególnej troski (wolontariusze SPRED, duszpasterze chorych, osoby odwiedzające szpitale itp.)

  (✓)* ✓(VAT)    

Pracownicy poza archidiecezjalni/ wolontariusze/ wykonawcy zleceń +

         

Pracownicy młodociani

      ✓ (HT)      

+ Parafia/Szkoła musi mieć umowę z działem prawnym dla sprzedawców zewnętrznych.

CBC: Kontrola historii kryminalnej dokonana przez Virtus online jako element procesu rejestracji. Kontrole powtarzane są co trzy lata przez Virtus. (Polisa 603.2)

FP: Badanie odcisków palców musi się odbyć za pośrednictwem firmy Accurate Biometrics jako usługi dla Archidiecezji Chicago. Pracownicy szkół nie mogą rozpocząć pracy do momentu złożenia odcisków palców. Szkoły zapewnią niezbędne formularze.

CANTS 689: Doroczna kontrola centralnego rejestru Departamentu Usług dla Dzieci i Rodziny.
 * Wymagane jednorazowo dla pracowników, którzy nie pracują z dziećmi. (Polisa 603.5)
Formularz CANTS 689 w języku angielskim
Formularz CANTS 689 w języku hiszpańskim

PGC: Sesja szkoleniowa Virtus Chroniąc Dzieci Boże (Protecting God’s Children). Zarejestruj się i weź udział w sesji w ciągu 15 dni od momentu rozpoczęcia pracy lub wolontariatu. (Polisa 603.3)

KPA: Sesja szkoleniowa Virtus Dotrzymując Obietnicę (Keeping the Promise Alive) trzyletni program re-certyfikacji realizowany online przez Virtus. (Polisa 603.7)

VAT: Szkolenie Internetowe Virtus Dorośli Wymagający Szczególnej Troski (Virtus’s Vulnerable Adult Training) dla osób, które służą wyłącznie osobom dorosłym wymagającym szczególnej troski. Zastępuje szkolenie PGC.

HT: Zdrowe relacje dla nastolatków

CC: Kluczowe rozmowy, program Virtus tylko dla duchownych. Zalecane pięć lat po święceniach.

MRT: Szkolenie obowiązkowe na stronie Szkoleń Stanu IL. Ponowna certyfikacja co trzy lata, w tym ponowne podpisanie Formularza Potwierdzenia (CANTS 22 lub CANTS 22A dla duchownych). Certyfikaty i podpisane formularze powinny być przechowywane w aktach. (Polisa 603.6 y 603.7)

ASB: Archidiecezjalny Kodeks Postępowania dla Personelu Kościelnego Pracującego z Nieletnimi i Dorosłymi
Wymagającymi Szczególnej Troski (dawniej Code of Conduct). Musi być przeczytany i podpisany w momencie zatrudnienia, a także potwierdzany corocznie przez Virtus. (Polisa 603.4)
Archdiocesan Standards of Behavior (English)
Estándares de Comportamiento Arquidiocesanos (Español)
Archidiecezjalne standardy zachowania (polski)

Szkolenia dla uczniów: Wszystkim uczniom na wszystkich poziomach nauczania, zarówno w szkole, jak i w programie nauczania religii, należy zaoferować szkolenie dotyczące samoobrony przed wykorzystywaniem seksualnym. (Polisa 603.7)

Osoby poniżej 18 roku życia nie są w stanie dopełnić wymogów wynikających z przepisów, w związku z tym nie powinny pełnić funkcji nadzorujących lub zarządzających nieletnimi. Jeśli jednak są zatrudnieni, nieletni muszą założyć konto Virtus na stronie virtusonline.org, aby otrzymać odpowiednie szkolenie.

Przestrzeganie zasad bezpiecznego środowiska jest warunkiem zatrudnienia i służby w charakterze wolontariusza. Wszystkie zapisy dotyczące dopełnienia przepisów muszą być przechowywane w bazie danych Virtus. Należy je umieścić w raporcie dorocznego audytu.